Phi Anh
Là một người đam mê chia sẽ về phần mềm. Đang học tại FPT Skillking ngành Digital Marketing. Hiện là biên tập viên tại E-sports TV.