Liên hệ

Địa chỉ :           125/20 đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại :     +84 – 838682402

Fax :                +84 – 838682392

Người liên hệ :        Ms. Từ Mỹ Khánh (+84 – 918007160, email: khanhtu@e-sports.vn)                                Mr. Hoàng Đạo (+84 – 932345627, email: hoangdao@e-sports.vn)