ĐỒNG THUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với ESPORTS:TV, bằng việc truy cập vào e-sports.vn (bao gồm tất cả các nội dung trong tên miền này) bạn đã chứng tỏ mình đồng thuận chấp nhận mọi Điều kiện sử dụng của e-sports.vn

Tất cả các thông tin về Điều kiện sử dụng của ESPORTS:TV được đăng tại địa chỉ https://www.e-sports.vn/ và có thể được thay đổi bởi đội ngũ những người xây dựng ESPORTS:TV

Nếu bạn không đồng thuận với Điều kiện sử dụng này xin vui lòng ngừng sử dụng trang web này và các dịch vụ cung cấp bởi ESPORTS:TV.MÔ TẢ DỊCH VỤ

ESPORTS:TV là một dịch vụ cho phép người sử dụng internet và là thành viên của e-sports.vn có thể tham gia đăng tải, theo dõi, góp ý, đóng góp và lưu trữ video tại máy chủ của chúng tôi. Tất cả video trên hệ thống ESPORTS:TV được đóng góp từ rất nhiều các nguồn khác nhau và có thể có chứa những đường liên kết hoặc nguồn tài nguyên của một trang web thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của ESPORTS:TV. Vì vậy, ESPORTS:TV không chịu trách nhiệm về sự tồn tại hay việc sửa, xóa, hỏng của các nguồn tài nguyên nói trên cũng như khả năng một số nguồn tài nguyên có thể gây tổn hại tới bạn. ESPORTS:TV không chịu trách nhiệm về bất kỳ hình thức bản quyền nội dung của bất kỳ video nào được gửi đến lưu trữ tại máy chủ của chúng tôi, cũng như các quy định sử dụng riêng của bất kỳ trang web thứ ba nào. Bằng việc sử dụng công cụ đăng tải video tại ESPORTS:TV để đăng tải, lưu trữ, theo dõi, góp ý bất kỳ một video nào nghĩa là bạn đã hiểu rõ, tự chịu trách nhiệm và đồng ý rằng bạn phải tuân thủ mọi điều kiện về luật sở hữu trí tuệ, bản quyền cũng như khả năng đáp ứng các quy phạm pháp luật về nội dung của video đó. ESPORTS:TV khuyến cáo bạn ý thức được hành động sử dụng và công bố rộng rãi các video đó cần được sự quản chế của pháp luật hiện hành. Chúng tôi khẳng định không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ pháp lý (nếu có) phát sinh từ việc sử dụng giữa bạn và trang web của chúng tôi trong trường hợp xảy ra tranh chấp hay khiếu kiện về bản quyền và các quy định sử dụng khác. Khi sử dụng dịch vụ của e-sports.vn nghĩa là bạn đã đồng ý cung cấp cho chúng tôi quyền hạn sử dụng các video được đăng tải lên hệ thống máy chủ của ESPORTS:TV mà không có nghĩa vụ phải chi trả bất cứ khoản chi phí phát sinh nào bao gồm cả việc sử dụng hình ảnh trong nội dung video và các vấn đề về bản quyền hay mục đích tái sử dụng các video đó, bao gồm cả mục đích hiệu chỉnh, biên tập, phát sóng đại chúng hay thương mại hóa.ĐĂNG KÝ (Bao gồm TÀI KHOẢN CÁ NHÂN, MẬT KHẨU, AN NINH CÁ NHÂN)

1. Định nghĩa người dùng và người đăng ký

Thuật ngữ Bạn hay người dùng dịch vụ của e-sports.vn là những người truy cập vào các dịch vụ có trên website https://www.e-sports.vn và đồng ý với Điều kiện sử dụng của ESPORTS:TV.

Người đăng ký là những người có thông tin tài khoản cụ thể được lưu trữ trên kho dữ liệu của ESPORTS:TV . Người đăng ký là người có khả năng chứng thực các thông tin đã khai báo trong quá trình đăng ký. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết có ảnh hưởng đến các quy định của ESPORTS:TV hoặc của pháp luật, ESPORTS:TV có quyền từ chối việc chấp nhận trở thành thành viên của bạn.

2. Tài khoản cá nhân và Mật khẩu :

Bạn có trách nhiệm tự quản lý Tài khoản cá nhân và bảo quản Mật khẩu mà bạn đã đăng ký với ESPORTS:TV . Mỗi người đăng ký chỉ được sở hữu các Tài khoản cá nhân do chính tay mình tiến hành đăng ký, đồng thời người đăng ký cũng tự chịu trách nhiệm bảo quản các thông tin cá nhân khi tiến hành truy cập vào các trang web thứ ba có xuất phát từ việc sử dụng dịch vụ của ESPORTS:TV. Trong mọi trường hợp, người đăng ký không được phép đưa hay cho mượn Tài khoản cá nhân và Mật khẩu truy cập cho một người thứ ba. Trong trường hợp Tài khoản cá nhân hay Mật khẩu của bạn bị thất lạc, bạn có quyền yêu cầu ESPORTS:TV khôi phục lại các thông tin cho bạn, tuy nhiên việc khôi phục này chỉ diễn ra khi bạn khai báo chính xác các thông tin cùng địa chỉ thư điện tử của bạn trong quá trình đăng ký. Trong trường hợp Tài khoản cá nhân hay Mật khẩu bị sử dụng không đúng mà nguyên nhân xuất phát từ bạn, ESPORTS:TV sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tổn thất tương ứng mà bạn gặp phải. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại của ESPORTS:TV hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các thiệt hại đó được xác định là do Tài khoản cá nhân của bạn gây ra. Trong trường hợp bạn vi phạm các quy ước nói trên hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về hành vi của bạn trên Internet, cùng với các trường hợp khác mà ESPORTS:TV cho rằng là cần thiết, ESPORTS:TV có quyền loại bỏ Tài khoản cá nhân hoặc Mật khẩu của người đăng ký tương ứng và có quyền cấm người dùng tham gia vào việc sử dụng các dịch vụ của ESPORTS:TV.

3. An ninh cá nhân

ESPORTS:TV có trách nhiệm chú ý về vấn đề bảo mật các thông tin cá nhân khai báo bởi bạn trong quá trình đăng ký. Tuy nhiên, trong trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan chức năng và các cơ quan pháp luật khác, ESPORTS:TV có thể sẽ cung cấp thông tin nhận được từ bạn khi đăng ký và các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này của bạn trên ESPORTS:TVESPORTS:TV cũng có khả năng gửi tới địa chỉ thư điện tử của bạn những chương trình giới thiệu sản phẩm mới của ESPORTS:TV hoặc một số đối tác của ESPORTS:TV nếu bạn đồng ý cho phép ESPORTS:TV thực hiện điều đó.SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, phần mềm, file nhạc, file âm thanh, ảnh, video, các thông điệp, tags hoặc các loại dữ liệu khác trên hoặc được tìm thấy bởi các dịch vụ của ESPORTS:TV đều được chịu trách nhiệm bởi chính bạn vì bạn là chủ thể chủ động tìm kiếm các dữ liệu nói trên. Cũng vì vậy, chính bạn là người chịu trách nhiệm về các hành vi tìm kiếm, đăng tải, tải xuống, dữ liệu, bình luận, email, hoặc các hình thức chuyển dữ liệu khác thông qua việc sử dụng dịch vụ của ESPORTS:TV. Là một dịch vụ lưu trữ và chia sẻ video, ESPORTS:TV không kiểm soát về độ chính xác, tính nguyên vẹn và chất lượng của tất cả các nguồn dữ liệu được tìm thấy bởi ESPORTS:TV. Bạn cam kết chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên trang ESPORTS:TV được cho là các nội dung dành cho người có độ tuổi nhất định khi bạn đang ở trên độ tuổi được pháp luật quy định và cho phép. Bạn hiểu rằng bằng việc sử dụng các dịch vụ của ESPORTS:TV, bạn có thể tìm thấy một số dữ liệu không phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy định hoặc các luật lệ được quy định bởi pháp luật. Trong trường hợp này, bạn hãy thông báo với ESPORTS:TV một cách nhanh nhất có thể bằng các phương tiện như ấn vào nút cảnh báo file có nội dung xấu, email hoặc điện thoại đến ESPORTS:TV để chúng tôi có khả năng tiến hành loại ngay lập tức các nội dung xấu ra khỏi máy chủ lưu trữ và đăng tải của ESPORTS:TV. Bạn cũng hiểu rằng ESPORTS:TV không liên quan tới bất kỳ lỗi, các tổn thất hoặc thiệt hại có thể có mà bạn gặp phải trong quá trình bạn tìm kiếm, đăng, tải dữ liệu, bình luận, email, hoặc các hình thức chuyển dữ liệu khác thông qua việc sử dụng dịch vụ của ESPORTS:TV.

Đối với người dùng là một cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc một website khác, nếu sử dụng ESPORTS:TV để tiến hành các hành vi như lưu trữ tạm thời dữ liệu (cache), tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu (index) thì đương nhiên thiết lập sự đồng ý rằng ESPORTS:TV có thể tiến hành các hành vi tương tự tại các website và trên các sản phẩm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đó

Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của ESPORTS:TV để thực hiện các hành động sau :

 • • Sử dụng trang web ESPORTS:TV vào mục đích thương mại;
 • • Sao chép, phân tán bất kỳ nội dung dữ liệu nào có tính chất phản động, trái với thuần phong mỹ tục hoặc các quy định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • • Sao chép, phân tán hoặc sửa lại bất kỳ phần nào trang web nào khi chưa được sự chấp nhận bằng văn bản của ESPORTS:TV;
 • • Sao chép, phân tán bất kỳ nội dung dữ liệu nào có liên quan hoặc có ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ ai;
 • • Phân tán các đoạn quảng cáo, thư rác…trái với các quy định của ESPORTS:TV;
 • • Sao chép, phân tán bất kỳ nội dung dữ liệu nào có chứa các chương trình virus, các đoạn code, các files hoặc chương trình nhằm làm hư hỏng, ngăn cản hoạt động, phá hủy phần cứng hoặc phần mềm của máy tính và hệ thống máy tính của ESPORTS:TV hoặc người dùng khác;
 • • Can thiệp vào quá trình hoạt động của ESPORTS:TV; Phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới trang web ESPORTS:TV; Làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật, ngăn chặn, cấm sử dụng, phân tán, sao chép các nội dung đã được qui định về giới hạn sử dụng của ESPORTS:TV.
 • • Sử dụng Tài khoản cá nhân và Mật khẩu của người dùng khác một cách bất hợp pháp;
 • • Thu thập, sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân từ ESPORTS:TV;

Trong các trường hợp cần thiết, ESPORTS:TV có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lý do. Trong một số trường hợp mang tính chất nghiêm trọng hoặc bị quản chế bởi các quy định của pháp luật ESPORTS:TV bảo lưu mọi quyền lợi truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm của người sử dụng/bạn gây ra cho ESPORTS:TV hoặc người sử dụng khác. Mọi hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và điều khoản sử dụng e-sports.vn mà gây ra thiệt hại về mặc tài nguyên, thương mại của ESPORTS:TV hoặc người sử dụng khác, chúng tôi có quyền yêu cầu mọi bồi thường thỏa đáng cho các thiệt hại mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc bị ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các hành vi gây tổn hại của người sử dụng/bạn.PHẢN HỒI VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ

Bạn có khả năng phản hồi ý kiến của mình ngay trên các dịch vụ của ESPORTS:TV hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ support@e-sports.vn. Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả các thông tin bạn khuyến nghị bao gồm cả các thông điệp được viết hoặc các lời bình luận, đều thuộc quyền sở hữu của ESPORTS:TV và ESPORTS:TV có toàn quyền sử dụng các thông tin do bạn cung cấpBỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không khiếu nại hoặc bắt buộc ESPORTS:TV (Bao gồm toàn bộ Công ty sở hữu, các chi nhánh, trung tâm, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, cán bộ công nhân viên, đối tác, người được ủy quyền) phải bồi thường cho bạn về tất cả những tổn hại, trách nhiệm, chi phí do :

 • • Tổn thất xảy ra trong quá trình bạn kết nối, truy cập và sử dụng các dịch vụ của ESPORTS:TV
 • • Bạn vi phạm Điều kiện sử dụng cùng Bản quyền và các quy định về Sở hữu trí tuệ được đăng tải trên ESPORTS:TV
 • • Bạn vi phạm bản quyền hoặc các vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ của một cá nhân, tập thể hoặc một trang web thứ ba
 • • Các tổn thất do khiếu nại của một bên thứ ba đối với bạn về các nội dung bạn đã sao chép, phân phối, mua bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác dựa vào việc sử dụng các dịch vụ của ESPORTS:TV.
 • • Sử dụng các video bạn đăng tải và lưu trữ và/hoặc đã từng lưu trữ trên hệ thống máy chủ của ESPORTS:TV vào các mục đích hiệu chỉnh, biên tập, phát sóng và thương mại hóa bởi ESPORTS:TV.
 • • Sử dụng nội dung, hình ảnh, âm thanh và các tài nguyên liên quan, bao gồm cả các góp ý, bình luận, thông tin người sử dụng cho mục đích phát sóng. Chúng tôi cam kết bảo mật tất cả những thông tin liên quan đến đời sống cá nhân, các liên lạc của người sử dụng mà không công bố khi chưa được sự đồng ý của người sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi không cam kết cũng như không chi trả bất cứ khoản chi phí nào trong việc sử dụng các thông tin chung như tên, nickname, tên thành viên của người sử dụng trong việc phát sóng nhằm mục đích trích dẫn hay dẫn chứng trách nhiện trong những phát ngôn hoặc nội dung đăng tải video thuộc về thành viên đó.

KHÔNG THƯƠNG MẠI CÁC DỊCH VỤ TỪ ESPORTS:TV

Bạn hiểu và đồng ý về việc không giới thiệu, nhân bản, sao lưu, mua bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác các dữ liệu có trên hoặc được tìm kiếm bởi ESPORTS:TV nhằm mục đích thương mạiTHAY ĐỔI NỘI DUNG

Bạn hiểu và đồng ý rằng ESPORTS:TV có toàn quyền trong việc thay đổi, cho phép hoạt động hoặc đóng cửa một hoặc một phần dịch vụ của ESPORTS:TV vào bất kỳ thời điểm hoặc trạng thái nào với việc có hoặc không có các thông báo trước. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng ESPORTS:TV không có quyền hoặc không có trách nhiệm liên quan nào tới việc thay đổi hoặc hủy bỏ các dữ liệu là kết quả tìm kiếm được tìm thấy trên một trang web thứ ba.NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn hiểu và đồng ý rằng ESPORTS:TV có thể, trong một số trường hợp nhất định, sẽ ngừng việc sử dụng Tài khoản cá nhân và mật khẩu của bạn mà không cần phải thông báo trước. Ngoài ra, một số trường hợp khác cũng có thể dẫn đến việc ngưng sử dụng dịch vụ như sau : (1) Vi phạm hoặc làm trái các thỏa thuận trong Điều kiện sử dụng (2) Yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ từ bạn (bạn tự xóa Tài khoản cá nhân của mình), (3) Các lỗi đột xuất về mặt kỹ thuật hoặc bảo mật phát sinh bất khả kháng (4) Quá thời hạn kích hoạt tài khoản (5) Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp theo hệ thống các Luật hiện hành. Việc ngưng sử dụng dịch vụ trên Tài khoản cá nhân có thể dẫn đến việc (1) Xóa toàn bộ các thông tin bạn đã từng truy cập vào ESPORTS:TV (2) Xóa mật khẩu cùng toàn bộ các thông tin cá nhân liên quan (3) Trong một số trường hợp, bạn sẽ bị cấm truy cập các dịch vụ của ESPORTS:TV theo những địa chỉ IP nhất định (4) Bảo lưu quyền lợi truy cứu các trách nhiệm pháp lý của bạn đối với các vi phạm. Cuối cùng, bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả các nguyên nhân dẫn đến việc ngừng sử dụng dịch vụ hoàn toàn là do bạn quyết định. ESPORTS:TV khẳng định không liên quan trách nhiệm tới bạn hoặc một bên thứ ba về việc kết thúc sử dụng này.TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

ESPORTS:TV là một công cụ và bạn là người dùng các dịch vụ của ESPORTS:TV để thực hiện việc đăng tải, lưu trữ theo nhu cầu của cá nhân bạn. Vì nội dung của trang web ESPORTS:TV có liên quan đến rất nhiều các nguồn khác nhau trên mạng Internet, chúng tôi tuyên bố từ chối bảo đảm trách nhiệm cho các vấn đề sau :

 • • Sự tồn tại hay việc sửa, xóa, hỏng của các nguồn tài nguyên có được từ việc sử dụng ESPORTS:TV như một công cụ tìm kiếm;
 • • Sự tổn thất hoặc những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp về thời gian và tài sản gây ra từ việc sử dụng các dịch vụ của ESPORTS:TV;
 • • Khả năng bị truy nhập, thu thập, phân phối sử dụng thông tin cá nhân, thông tin về quá trình sử dụng Tài khoản, mật khẩu của bạn được tiến hành bởi một bên thứ ba, có nguyên nhân bắt nguồn từ bạn;
 • • Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ ESPORTS:TV bởi một bên thứ ba;
 • • Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua dịch vụ của ESPORTS:TV;
 • • Các tổn thất do nguyên nhân bắt nguồn từ hiện tượng tự nhiên, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng;

THÔNG CÁO VỚI NGƯỜI DÙNG

ESPORTS:TV có khả năng thông báo cho bạn về các hoạt động của mình thông qua các thông điệp trên website, thông qua phần Điều kiện sử dụng, phần Bản quyền và Quy định về sở hữu trí tuệ hoặc thông qua địa chỉ thư điện tử mà bạn đã đăng ký với ESPORTS:TV.THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU

Tên gọi ESPORTS:TV và logo cùng các sản phẩm, dịch vụ có liên quan là thương hiệu của Công ty TNHH Truyền Thông VHQ Á Châu (Tp.Hà Nội) đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Bạn hiểu và đồng ý không sử dụng thương hiệu trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự xin phép bằng văn bản của ESPORTS:TV.