Các tính năng nổi bật của phần mềm kế toán Fast

Phần mềm kế toán toán Fast

Kế toán nhanh được phát triển trên công nghệ Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên các máy tính cá nhân, vận hành mạng trong nước hoặc từ xa qua Internet.
Tốc độ xử lý nhanh, nhiều chức năng thông minh

phần mềm kế toán fast

Kế toán nhanh tập trung vào việc cải thiện tốc độ xử lý giao dịch, xử lý và tính toán cuối kỳ và báo cáo để giúp người dùng làm việc với tốc độ nhanh nhất.
Có rất nhiều tiện ích và tính năng thông minh giúp người dùng sử dụng thông tin hiệu quả để phục vụ kế toán hành chính.
Có chức năng kiểm tra số kế toán với kho, báo cáo thuế, hỗ trợ tìm lỗi trong thư không chính xác.
– Fast Financial là phần mềm quản lý kế toán cho các công ty vừa và lớn, có khả năng xử lý một lượng lớn các giao dịch.
– Fast Financial cho phép các đơn vị làm việc ở các địa điểm khác nhau truy cập từ xa cơ sở dữ liệu trung tâm qua Internet.
– Fast Financial được phân cấp nghiêm ngặt liên quan đến một số người truy cập và truy cập chúng qua Internet.

Các tính năng nổi bật của phần mềm kế toán Fast

Quản lý vốn tiền mặt

Theo dõi các khoản thanh toán trước, cho vay, người đi vay một cách chi tiết như hóa đơn.
Chứng từ dữ liệu như chứng từ thu thập, séc, thông báo ghi nợ, báo chí có thể lưu chương trình được chuyển vào hồ sơ thanh toán đã nhập và phải trả, giống như người quản lý hóa đơn.
Các hạng mục này được theo dõi để thanh toán, phân bổ chi tiết cho các báo cáo quản lý nợ, báo cáo phân tích tuổi nợ, báo cáo cảnh báo thời hạn thanh toán…

phần mềm kế toán fast

Quản lý công nợ

Cho phép quản lý nợ chi tiết cho từng khách hàng / nhà cung cấp, mỗi hóa đơn được đánh chìm / phải trả, và mỗi hợp đồng mua / bán. Số tiền thanh toán có thể được gán cho hóa đơn tự động hoặc trực tiếp trên mỗi hóa đơn. Cho phép khấu trừ nợ chi tiết được xử lý bằng hóa đơn cho hàng hóa bán, chiết khấu, chênh lệch tỷ giá hối đoái, hàng hóa tạm ứng và các khoản khấu trừ khác. Cho phép theo dõi các chi tiết nợ cho mỗi khoản vay, mỗi tạm ứng …

Cho phép phân bổ chi phí tập hợp chung theo nhiều tiêu thức khác nhau

Theo định mức nguyên vật liệu, theo hệ số lương, dựa vào yếu tố chi phí khác, theo số lượng sản phẩm nhập kho, số lượng sản phẩm sản xuất chi tiết theo loại yếu tố chi phí.
Chi phí dở dang cuối kỳ được xác định cụ thể cho từng yếu tố chi phí.

Quản lý TSCĐ, CCLĐ

Hệ thống quản lý tài sản và nhân viên CCD trong kế toán nhanh giúp có thể theo dõi các khoản đầu tư, tuyển dụng lao động theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi sự gia tăng và giảm giá trị tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận với … Chương trình cung cấp rất nhiều báo cáo về hàng tồn kho, tăng và giảm báo cáo, và báo cáo về khấu hao, khấu hao và khấu hao, ccd.

phần mềm kế toán fast

Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau

Cung cấp một loạt các báo cáo phân tích dữ liệu của các trạng thái kế toán khác nhau trong một bảng nhiều cột. Các con số cho mỗi giai đoạn được in trong một cột riêng biệt. Người dùng có thể so sánh thời gian báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số lần so sánh là tùy ý. Có những báo cáo so sánh giữa tiếp theo và cùng kỳ, nhưng so sánh giữa các năm.

Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở

Cho phép quản lý dữ liệu của nhiều đơn vị tài sản; để chuẩn bị báo cáo về từng đơn vị nhà máy hoặc toàn bộ (tổng số) công ty. Các con số có thể được nhập vào một số nơi và chuyển giao cho công ty mẹ.

Tự động hóa xử lý số liệu

Tự động phân bổ chi phí mua hàng; tự động chuyển nhượng giá bán tùy thuộc vào hàng hóa và khách hàng; Tự động thu thập dữ liệu và tạo bút kế toán để chuyển, gán, tính chênh lệch vào cuối kỳ, tự động cho các chứng từ xuất nhập kho…

Quản lý hàng tồn kho

Fast Financial cho phép tính giá cổ phiếu theo nhiều phương pháp khác nhau: tiền nhập – xuất trước, trung bình hàng tháng, trung bình di động, tên.
Có rất nhiều màn hình đầu vào cho các nhiệm vụ cụ thể như mua hàng trong nước, nhập khẩu, chi phí nhập khẩu, nhập khẩu trực tiếp, trả lại hàng hóa, xuất khẩu nhà cung cấp, chuyển kho…
Fast Financial cho phép bạn theo dõi và quản lý hàng tồn kho trong nhiều đơn vị, được tính theo lô, theo kho trong kho.
Chức năng của phần mềm nằm ở trên màn hình đầu vào, cùng với hệ thống cảnh báo khi xuất như một âm thanh kho hoặc xuất nhập khẩu vượt quá hàng tồn kho tối đa, ít nhất sẽ giúp người dùng kiểm soát tình hình xuất nhập khẩu, hàng tồn kho.
Quản lý nhân viên thường trực và ccd
Hệ thống quản lý tài sản cố định và ccd nhân viên trong Fast Financial giúp có thể giám sát tài sản cố định, sử dụng lao động theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi sự gia tăng và giảm giá trị tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận với …
Fast Financial tính toán khấu hao tài sản theo 3 phương pháp: đường thẳng, đầu ra, số dư giảm điều chỉnh.

phần mềm kế toán fast

Chương trình cung cấp nhiều báo cáo về hàng tồn kho, báo cáo tình hình tăng, giảm, báo cáo khấu hao, phân bổ khấu hao tài sản cố định, CCLD.
Cho phép tự động kế toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ khấu hao tài sản sau nhiều tài khoản chi phí, nhiều trường hợp…

Kỹ thuật Drill-Down

Với kỹ thuật Truy sâu Xuống Kế toán Nhanh, người dùng xem báo cáo trong một nút có thể xem ngay mỗi dữ liệu chi tiết và chỉ tiến hành một phím để xem tài liệu gốc. Kỹ thuật này rất tiện dụng cho các nhà quản lý sử dụng chương trình khi xem dữ liệu báo cáo và thuận tiện cho kế toán và kế toán nói chung khi họ muốn xem xét và sắp xếp dữ liệu.

Kỹ thuật Quick Report

Kế toán nhanh báo cáo nhanh cho phép người dùng tạo báo cáo của riêng họ khi cần thiết bằng cách chọn các cột để in trên màn hình để hiển thị biểu đồ, thay đổi thứ tự của các cột in, điều chỉnh chiều rộng của các cột được in, chọn phông chữ (các hành động tương tự như trong EXCEL), và sau đó sử dụng tính năng Báo cáo nhanh để truy xuất báo cáo khi cần thiết.

Tính giá thành sản phẩm

Cung cấp các chương trình định giá cho các trường hợp, công việc xây dựng, sản phẩm sản xuất liên tục và các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng. Việc thu chi phí sản xuất có thể được thực hiện trực tiếp cho đối tượng tính toán chi phí; hoặc thu thập sau khi hội thảo, các giai đoạn; hoặc bởi bộ phận phí trung gian. Vào cuối giai đoạn, việc phân bổ chi phí dựa trên nhiều tiêu chí: theo chính tả cần thiết, yếu tố cập nhật hoặc dựa trên các yếu tố chi phí khác. Cho phép tính toán chi phí trong trường hợp của nhiều cấp độ và có rất nhiều hội thảo và chi tiết sau khi chuyển nhượng. Giá cả được phân tích theo các yếu tố chi phí cụ thể và có thể được trình bày chi tiết cho từng vật liệu được sử dụng.

Khả năng bảo mật

Cho phép bảo mật mật khẩu và phân cấp quyền truy cập chi tiết vào từng chức năng và công việc (đọc / chỉnh sửa / xóa / tạo những cái mới) trong chương trình cho mỗi người dùng. Chương trình có thể khóa số chi tiết cho từng loại tài liệu và theo dõi nhật ký người dùng.

Hỗ trợ gửi e-mail kết quả báo cáo ngay trong chương trình.

E-mail tiện ích với định dạng người dùng được xác định.
Với khả năng kết nối dữ liệu thông qua tính năng phối thư của MS Word, người dùng có thể thiết kế nội dung e-mail được gửi đến các đối tác.
Tiện ích cập nhật dữ liệu danh mục đầu tư, cân bằng giai đoạn đầu tiên từ các tập tin Excel.
Chương trình cho phép cập nhật dữ liệu của một số loại và cân bằng sớm từ các tập tin Excel được xác định trước.
Tính năng này giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi họ thiết lập các tham số ban đầu trong thời gian chương trình bắt đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *